SALON SPRZEDAŻY

Kontakt

Masz pytanie na temat dzieł sztuki w naszej galerii?

Chcesz uzyskać informacje na temat
terminów najbliższych wystaw?

Chciałbyś dowiedzieć się co trzeba
zrobić aby zaprezentować swoje
prace w naszej galerii?

NAPISZ DO NAS!

GALERIA SZTUKI TAB
Teresa Pomykała

ul. Bonifraterska 10 lok. 41

00-213 Warszawa

e-mail: tab-galeriasztuki@wp.pl
tel. +48 693 804 403
Bank Pekao SA
44 1240 1112 1111 0010 7171 3903

Galeria Sztuki TAB